Monday, January 18, 2021 Login  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  O projektu Minimize

Název projektu:        ICT vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji

Číslo projektu:          CZ.1.07/1.3.47/01.0005

Výše dotace:
2 357 710,80 Kč (z toho 85% z ESF a 15% ze státního rozpočtu)

Období realizace:    
1.3.2012 - 30.6.2014

Partner projektu:    ŠKOLA ONLINE a.s.

Zaměření projektu:

Cílem projektu je rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol v Plzeňském kraji v oblasti využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Předmětem projektu je:

·         Vytvoření 20 nových akreditovaných vzdělávacích programů DVPP v oblastech:

o    Kancelářské aplikace (MS Office)

o    Ovládání ICT a e-learning (Využití volně dostupných ICT aplikací při výuce, Počítačová bezpečnost, Počítačová  grafika, Didaktika e-learningu…)

o    Elektronizace agendy ZŠ a SŠ (Vedení povinné školení dokumentace, Efektivní elektronická komunikace, Spisová služba..).

·         Realizace 80 školení nově vytvořených programů DVPP, kterých se zúčastní minimálně 480 pedagogů z celého Plzeňského kraje. Úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování vzdělávacího programu s akreditací MŠMT.

 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright (c) 2021 ICT vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji   
  
FooterRight.jpg