Tuesday, June 2, 2020 Login  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
Realizátor projektu

Realizátorem projektu je Občanské sdružení STUDNICE. Sdružení je registrováno u MVČR pod č.j. VS/1-1/42466/00-R ke dni 12.1.2000.

Představiteli o.s. STUDNICE jsou:

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. – předseda rady sdružení
Ing. Jiří Laciga, CSc. – člen rady sdružení a správní ředitel
Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D – člen rady
Mudr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková – členka rady
 
Mgr. Pavel Škarban – výkonný ředitel
Hana Kotková – programová ředitelka

Podrobnější informace o aktivitách Občanského sdružení STUDNICE naleznete v přiloženém dokumentu Zpráva o činnosti STUDNICE

 
FooterLeft.jpg
Copyright 2011 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg