17. září 2021 Přihlásit se  
 
MenuLeft.jpg
MenuRight.jpg
 
  Minimalizovat

 




Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE

 Číslo projektu:

CZ.1.07/3.1.00/37.0130

Období realizace:

1.7.2012 - 30.10.2013

Zaměření projektu:

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu v oblasti obecných občanských kompetencí. Předmětem projektu je vytvoření 9-ti nových vzdělávacích programů zaměřených na odpovědný přístup k životnímu prostředí, financím, médiím a informačním technologiím, obhajobě práv občanů a rozvoji jejich kritického myšlení.

Klíčové aktivity:

o    Vytvoření  9 nových vzdělávacích programů:

·         Ekologie v domácnosti

·         Rodinné finanční plánování

·         Prevence zadlužení

·         Působení médií a informačních technologií

·         Bezpečné chování na internetu

·         Jak přesvědčit a získat druhé na svoji stranu

·         Jak uspět na úřadě

·         Práva spotřebitele

·         Jak se nestát obětí

o    Realizace vzdělávacích programů

·         Období realizace leden – říjen 2013

·         Způsob realizace – klienti budou studovat prostřednictvím webové aplikace e-learningové kurzy, následně absolvují prezenční výuku s lektorem a závěrečný test, v průběhu studia budou mít možnost konzultace s tutorem

Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, hendikepovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Partner projektu a jeho role:

  

Občanská poradna Plzeň, o.s. - člen Asociace občanských poraden

·         Komunikace s cílovou skupinou

·         Příprava a realizace vzdělávacích programů

·         Spolupráce na tvorbě výstupů projektu

Další informace také na http://www.opplzen.cz .

 
  
 
FooterLeft.jpg
Copyright © 2010 Občanské sdružení STUDNICE   
  
FooterRight.jpg